Vindkraft

Jag har fortsatt att studera energiförsörjningen, och tittat närmare på vindkraften. Det finns mycket som är intressant i den pågående debatten och diskussionerna. Nedan bild beskriver väl hur läget ser ut vad gäller vindkraftens placering i Svea rike.

Var och kan dra sina egna slutsatser.

Translate »