Thanks IBM, welcome Kyndryl

Den 1 september började ett nytt kapitel i mitt liv. Efter ca 25 år på IBM så är jag nu anställd på Kyndryl.

Kyndryl är en avknoppning av IBM med ca 90.000 anställda globalt. Min roll är densamma som inom IBM.

Organisationen ser givetvis annorlunda ut. Det känns väldigt stimulerande att få vara med om världens största startup.

Namnet Kyndryl ska vara en modern anpassning av två ord som är centrala för det nya företagets identitet och uppdrag.”Kyn” kommer från ordet “kinship”, släktskap, och ska syfta på relationsbyggande, medan “Dryl” kommer från “tendril”, klänge, som ska syfta på gemensamt växande.

Translate »