Så har vi aldrig gjort förut

Häromdagen hade jag ett fint samtal med en god vän där vi dryftade olika frågor. Vi berörde bland annat svårigheten med förändringar. Vanans makt är på gott och ont stor. Att göra som man alltid har gjort ger en trygghet, och behöver inte vara fel. Samtidigt kan det vara bra att emellanåt fundera på om det är dags att utveckla och förändra ens vanor. Jag uttrycker mig här medvetet kryptiskt för att inte behöva gå in på det specifika ärendet vi samtalade om.

Allt som lever förändras. Medvetet eller omedvetet. Ibland till det bättre och ibland till det sämre. Det är livets gång.

Jag tror att det finns en poäng att vara öppen för förändringar, samtidigt som det är viktigt att bevara och behålla det som är bra.

I veckan var jag med på en visionskväll för Vindelns kommun. Det är dags att förnya visionen. Samtalet innehöll en tillbakablick på hur väl den befintliga visionen har lyckats, därefter en kort nulägesbeskrivning och sedan en tankesmedja om en ny vision. Samtalet var gott och många tankar kom fram och dokumenterades. För min del uppskattade jag att kvällen var väl förberedd och att alla fick komma till tals. En av frågeställningarna var på ett ungefär, vad behöver utvecklas och vad är viktigt att vi bevarar.

Jag tror det är viktigt att i en förändring att förstå vad som är bra att bevara. Det går att uttrycka annorlunda. Innan man river staketet förstå varför det sattes upp. Det går att ofta fort att riva upp något, men tar mycket tid at bygga upp.

Det gäller nog inte bara fysiska saker som staket, utan även relationer. Även där kan det finnas skäl för att tänka till på vad som är viktigt att bevara och vad som behöver förändras.

Attityden att “så har vi aldrig gjort förut, och vi tänker inte göra det nu heller” är intressant, och är värd att fundera på. Bevara eller förändra.

Translate »