Hyckleriet

hämtat från Björn Östbrings blogg
hämtat från Björn Östbrings blogg

Förutom Hans Roslíngs sevärda insatser för att ge en tydligare bild av hur flyktingsituationen faktamässigt ser ut,  finns det ytterligare ett läsvärt inlägg (det finns fler också, listan kan göras lång). klicka på länken, värt att läsa.

För min del ser jag Sveriges sätt tillika EUs sätt att hantera flykting- och invandringsfrågan som närmast att betrakta som hyckleri (här är jag givetvis medveten om att problematiken inte är enkel). I inlägget finns en liknelse där vi avskaffar ambulanserna och låter sjukhuset enbart ta hand om de som lyckats ta sig till sjukhuset själva. Det är givetvis ett sätt att minska belastningen för sjukhuset, men är det medmänskligt?
Visst är det på ett sätt viktigt att vi fortsätter att driva frågor kring hur vi ska öka välfärden i Sverige, men sett ur ett globalt medmänskligt perspektiv, så undrar jag om vi inte mår bra av att vi grunnar på bibelordet “Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna” (Matt 7:12). Vad betyder det för dig och mig?

Jag som arbetar i ett globalt företag ser bara positivt på att vi arbetar tillsammans över gränserna. Gränser som kan bestå av landsgränser, men också av “murar” som byggts upp av synsätt på religion, kön, hudfärg, språk.

Ska vi göra vår värld bättre behöver vi hjälpas åt och kanske också inse att vi behöver dela med oss av det goda som vi har fått.

https://bjornostbring.wordpress.com/2015/09/05/de-blinda-flackarna-i-flyktingfragan/

 

Translate »