Fokus på rätt saker

Stephen Covey har skrivit en bok som heter Seven habits of highly effective people. Det är en bok som har påverkat mig rätt mycket. En del av tänket är att fokusera på det som långsiktigt är det som man man vill uppnå.

Som tanke leder det till att behöva fundera på vad det är som jag vill långsiktigt vill uppnå. Som individ kan det översättas med vad man vill att det ska stå på på ens gravsten, eller det man vill att man ska minnas för.

Jag har valt att engagera mig politiskt sedan ett par år tillbaka. För min del handlar det om att ge tillbaka till samhället, och dela med mig av mina erfarenheter i livet, men också arbeta för att samhället blir bättre.

I mitt arbete har jag lärt mig att samarbete är en framgångsfaktor. Samarbete bygger på att man som individ har ett öppet sinne och har en lyssnande attityd. Kort sagt att inte tro att man själv har hela sanningen utan att man tillsammans kan skapa ett 1+1 = 3-situation.

Det är en bra början. Det räcker dock inte. Man måste också bestämma sig för vad som är viktigast att fokusera på.

Translate »