Eftertankens kranka blekhet

Eller för att citera Tage Danielsson. “Först när helvetet gör stjärten stekhet kommer eftertankens kranka blekhet. Säll är den som har till rättesnöre att man bör nog tänka efter före.”

Så rätt. I dessa dagar så är det lätt att vara efterklok. Sverige rustade ned försvaret. Beslut av naiva politiker. Ingen nämnd, ingen glömd. Men vilken ledande rikspolitiker vill erkänna att man tog fel beslut? Det är svårt att erkänna för en rikspolitiker att man hade fel. Kanske andra politiker också

Nu är vi där. Krig pågår i vår närhet. Vårt land är hotat. Hotet är uttalat och reellt. Vår frihet är hotat. Våra liv är hotade.

Jag var inte född när WW2 pågick, men har förstått att det som hände då initialt i kriget har sina likheter med det som händer idag. Dåtidens stormakter tvekade att ingripa, innan man insåg att det inte gick att undvika. Sverige klarade sig då. Det gör vi knappast nu. Sveriges läge i Östersjön är för viktig.

Krig pågår i Ukraina. Sveriges politiker fokuserar på kommande val. Vinna valet. Nästan till vilket pris som helst, som det känns. Valstrateger och kommunikatörer jobbar för högtryck,

För ett antal år sedan sålde vi ut vår självständighet när det gäller väsentliga delar av lagstiftning till EU. Sverige är ett litet land i det sammanhanget. Vi har tagit det onda med det goda.

Lokalt ser vi starka drivkrafter som vill minska demokratin. Införa mer av toppstyre, minskat inflytande av folkvalda och mer makt åt tjänstepersoner. De som driver denna inriktning vill ha mer toppstyrning och mer makt. Makt korrumperar, det vill säga att man använder makten för att tillskansa sig egna fördelar.

Det är fel och måste motarbetas. Vi ska ha mer demokrati, inte mindre.

Föraktet för politiker har nog sina skäl. Det är förvånande hur lite märkbart som görs för att förbättra ryktet. Kanske det inte är så förvånande. Vi är ju bara människor.

Till sist infinner måhända sig tanken att vi borde tänkt efter före. Eftertankens kranka blekhet.

Translate »