6 januari 2022

Jag kommer så väl ihåg vad som hände för ett år sedan. Tack vare CNN så gick det att i realtid följa förra presidentens tal och det som sedan utspelade sig. Idag så lyssnade jag på Joe Bidens tal. Ett i mitt tycke kraftfullt och bra tal.

Demokrati är viktigt och viktigt att vårda och utveckla. I dagens svenska dagbladet handlade ledaren om just demokrati. Läs den. Vi har i vår kommun haft samtal om den politiska organisationen. Här finns det starka krafter att öka det demokratiska underskottet. Ge mer makt åt tjänstepersoner, och där färre politiker ska ägna sig mer åt policyfrågor. Kort sagt en koncentrering av makten och förflyttning av makten till personer som inte är valda av folket. Allt detta sker utan dialog med medborgarna.

Nu kan man kanske tycka att det är bra om det blir färre politiker och det är bra att proffsen får ta hand om kommunen. Men är det verkligen bra? Idag kan vi inte ställa tjänstepersoner till ansvar. Tjänstepersoner behöver heller inte bo i kommunen. Det betyder att de kan fatta beslut som de inte behöver ta något ansvar för eller behöver drabbas själv.

I det här inlägget vill jag inte gå in på detaljerna, men peka på att vår demokrati är under hot. Ständigt.

Translate »